plattsättning med natursten

Natursten varierar i både utseende och appliceringsmetod jämfört med keramiska plattor eller porslinsplattor. Innan du börjar är det viktigt att känna till de potentiella problem som du kan ställas inför för att säkerställa optimal förberedelse och applicering.

Här kommer några bra tips för plattsättning med natursten.

Natursten kan ge ditt projekt en vacker och autentisk känsla, men det är viktigt att vara medveten om att alla naturstenar inte har samma egenskaper. Sandsten och kalksten är porösa, granit och marmor är ganska täta och skiffer kan bli skevt.

Innan du fäster plattorna bör du tänka på limmets färg och stenens färg. Mörkare lim kan synas genom ljusa stenar som kalksten och marmor, vilket gör att stenen ser mörkare ut när den har monterats.

Välj rätt lim

Använd ett lim som är avsett för natursten. Kakellim som är mycket polymermodifierade för att klara flexibilitet är idealiska för stenar som genomgår förändringar med temperatur och luftfuktighet.

Vid applicering av lim kan det vara svårt att uppnå en jämn yta med natursten på grund av en variation i tjocklek. Säkerställ en fast bädd av lim utan hålrum vid fixering. Detta ger plattan fullt stöd och förhindrar att linjer eller ringar syns som skuggor.

Rörelsefogar bör installeras där plattor gränsar till andra material, över befintliga rörelsefogar eller över korsningar av olika bakgrunder där det finns en ökad risk för rörelse, t.ex. värmeinstallationer eller starkt solsken.

Noggranna förberedelser före fogning

Naturstensplattor kan vara mycket porösa eller strukturerade och kräver därför noggrann förberedelse före fogning för att förhindra att skador uppstår. Fogmassan kan också repa mjuka glaserade plattor och ytan på mjukare sten som marmor.

Se till att plattorna är rena och torra före fogning. Om de behöver rengöras, använd ett pH-neutralt rengöringsmedel som inte skadar stenytan. Om det finns en liten mängd limrester på plattorna kan det behövas ett specialformulerat rengöringsmedel med högre pH-värde.

När stenen är ren måste den förberedas för fogning. För att underlätta borttagningen av fogmassan och minska risken för fläckar bör ett lämpligt impregneringsmedel för natursten appliceras på stenytan med en rulle eller svamp. Detta bör arbetas in i ytan långsamt för att maximera effektiviteten och för att minimera skumning. Efter 4-6 timmar bör plattorna vara tillräckligt torra för fogning.

Många fogmassor som finns tillgängliga idag är polymermodifierade och kan vara mycket fina. Även om detta ger bättre flexibilitet och ökad styrka kan det också innebära att de är svårare att ta bort från plattor och sannolikt kommer att fläcka natursten.

För att undvika ”picture framing” eller ”tram lining” – när cementfilm har torkat runt ytkanten på en kakelplatta – ska du tänka på nedanstående tips när du fogar:

  • Foga hela plattan med slam istället för att punktfoga i fogarna
  • Lämna inte överflödig fogmassa på plattan längre än den tid som rekommenderas av tillverkaren eftersom detta kan orsaka en kemisk etsning på grund av cementens pH-nivå

Använd inte för mycket vatten

När fogmassan är helt torr ska ytterligare ett lager naturstensimpregneringsmedel appliceras över plattorna och fogmassan. Detta bör upprepas tills alla ytor är mättade och inte absorberar mer impregneringsmedel.

Underhåll

Naturstensplattor behöver regelbundet underhåll för att bevara sin effektivitet och för att hålla dem i toppskick.

Allmänt slitage kan innebära att natursten förlorar sin wow-faktor, men med noggrann rengöring och underhåll kan naturstenens skönhet bevaras i många år. Se till att slutanvändaren vet vilka rengöringsmedel och tekniker som ska användas för att undvika skador. För regelbunden rengöring bör ett rengöringsmedel med neutralt pH-värde användas och produkter som innehåller vax bör undvikas eftersom det förstör utseendet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *